Change Your Mind

Change Your Mind herbekijken

April 2019

Deel 4

3,0 67 x
Er werd gediscussieerd over de rol van geld en de markt bij het bevoordelen van rijken boven armen. Bij migratie of langer leven. Dat ging over rechtvaardigheid en toegang. Maar daarnaast was er een overweging die moeilijker te duiden was dan rechtvaardigheid. En dat ging over de intrinsieke waarde van dingen. De betekenis...

Deel 3

4,0 34 x
Algoritmes en big data dringen steeds dieper door in ons leven. Vooral op sociaal en politiek vlak. Maar het gaat er niet om hoe geavanceerd machines kunnen worden, maar of mensen er schade van zouden ondervinden als steeds grotere delen van ons leven en van onze beoordelingen worden overgenomen door kunstmatige intelligen...

Deel 2

4,0 28 x
"We hebben wat controversiële gevallen besproken van het gebruik van het lichaam", besluit Michael Sandel. "Al pratend merkten we dat er twee verschillende ideeën van het algemeen belang aan ten grondslag liggen. De een zegt dat je het algemeen belang dient door mensen vrij te laten. Je moet het morele oordeel van sommigen...

Deel 1

3,0 65 x
Hoogleraar en filosoof Michael Sandel vat de discussie over democratie samen. Er is een visie die zegt dat democratie niet meer is dan een manier om mensen te geven wat ze willen. Een soort marktplaats. Het algemeen belang wordt dan gediend door de belangen bij elkaar op te tellen en ze te vertalen tot een beleid. Maar dat...
Archief