Download onze app
Plaats TVGemist.be op het startscherm van je smartphone.
Download onze app
Plaats TVGemist.be op het startscherm van je smartphone.

The Story Of Europe

The Story Of Europe herbekijken

April 2019
51:00

State of play

4,0 143 x
Europa kende nooit zo'n lange periode van vrede en welvaart als na de Tweede Wereldoorlog. Bij de val van het IJzeren Gordijn in 1989 lijkt het erop dat de droom van een verenigd, vredevol en vrij Europa waarheid wordt.  Maar financiële crisissen en migratiecrisissen beëindigen dit abrupt en het nationalisme steekt zijn ko...
50:00

Commonalities and division

4,0 107 x
Europa is eeuwenlang een strijdtoneel geweest, waarbij het handig gebruik maakte van buitenlandse vijanden om de Europeanen samen te brengen, maar gedurende verschillende eeuwen vochten ze vooral tegen elkaar. Pas na de Verlichting en de Franse Revolutie in 1789 rees er een nieuw Europa op, gebaseerd op vrijheid, gelijkhei...
51:00

Achievements and rewards

4,0 111 x
De geschiedenis van Europa kent veel duistere kantjes, maar de cultuur verspreidt zich over heel de wereld. Het oude continent wordt koploper in de kunst, literatuur en wetenschap. Al sinds de Oude Grieken brengt Europa heel wat grote denkers en creatieve genieën voort, van Aristoteles tot Michelangelo en Einstein, van Bee...
Maart 2019
51:00

Ambitions and conquests

2,8 174 x
Van de 15e tot diep in de 20e eeuw veroveren en domineren de Europeanen de wereld.  Voor de Spanjaarden gaat Christopher Columbus op ontdekkingsreis om een nieuwe zeeroute te vinden naar India en hij ontdekt Amerika. Deze ontdekking is het begin van de Europeanisatie van de wereld.  Het is een gouden tijd voor de Europeane...
51:00

Beliefs and ideas

4,3 228 x
Voor vele Europeanen is het Europa van vandaag synoniem voor het christelijke Westen, maar net zoals zo vele zaken die onze beschaving vorm hebben gegeven, komt ook het christendom uit het oosten.  En het is niet het monotheïstische geloof dat het continent vorm geeft, want nog voor het christendom was het jodendom verspre...
50:00

Origins and identity

3,6 323 x
Waar en wanneer begint het verhaal van Europa? De geschiedenis leidt ons terug naar het oude Griekenland, naar Kreta.  Daar vinden we niet alleen de eerste beschaving van het continent, maar ook de mythe waaraan het continent haar naam te danken heeft, die van de ontvoering van de Fenicische prinses Europa door de Griekse ...
Archief