Vijf Jaar Hier

Vijf Jaar Hier herbekijken

Seizoen 1

Seizoen 1, Aflevering 5 - Familie Al-Hasbani En Familie Bakhash

2,8 178 x
Een kwart van de mensen die in 2015 in ons land asiel hebben aangevraagd, waren Syriërs. De familie Al-Hasbani komt uit de stad Dara. Ze hebben een zoon en een dochter, Abdul en Saly. De vader, Farouk, was professor Frans aan de universiteit van Damascus en had een eigen talencentrum. De familie Bakhash zijn Syrische chris...

Seizoen 1, Aflevering 4 - Noor, Abas En Ismail

3,0 113 x
In 2015 vroegen 2545 niet-begeleide minderjarigen asiel aan in ons land. De grootste groep zijn jongeren die uit Afghanistan komen, zoals Noor. Hij is 15 als hij in ons land aankomt. Zijn oudere broer was al eerder gevlucht naar België. Ismail en Abas komen uit Somalië. Ismail is 16, Abas 15. Ze leren elkaar kennen in het ...

Seizoen 1, Aflevering 3 - Hamza En Samira

4,7 127 x
De helft van alle mensen die in 2015 asiel aanvroegen in ons land, zijn jonge mensen tussen 18 en 34 jaar. In de andere helft zitten mensen van alle leeftijden. Hamza was 21 bij zijn asielaanvraag, Samira 59. Hamza is Palestijn, geboren en getogen in een Palestijns vluchtelingenkamp in Zuid-Libanon. Hij vraagt een studente...

Seizoen 1, Aflevering 2 - Mohamed En Yousif

4,5 100 x
Ook kinderen hebben in 2015 asiel aangevraagd in ons land, kinderen die met hun ouders gevlucht zijn, maar ook kinderen die zonder ouders vertrokken zijn. In 2015 waren 395 niet-begeleide minderjarigen jonger dan 14 jaar.  Mohamed komt uit Aleppo in Syrië en was met zijn ouders naar Turkije gevlucht. In 2015, wanneer Moham...

Seizoen 1, Aflevering 1 - Boubacar, Ahmed En Hussein

3,0 110 x
Drie kwart van de asielaanvragers in 2015 waren mannen, soms vergezeld van vrouw en kinderen, maar vaak alleenstaand.  De eerste aflevering gaat over drie alleenstaande mannen die in 2015 in ons land asiel hebben aangevraagd. Ahmed uit Syrië, Boubacar uit Niger en Hussein uit Somaliland vertellen hun verhaal. Ahmed is schr...
Archief