Download onze app
Plaats TVGemist.be op het startscherm van je smartphone.
Download onze app
Plaats TVGemist.be op het startscherm van je smartphone.

Z-Bouw

Februari 2022

De normering van wegmarkeringen en vangrails 10/02/22

4,0 12 x
Verkeersveiligheid staat hoog op de agenda van alle regeringen in ons land. Daarom probeert de overheid de weginfrastructuur constant op peil te houden en waar mogelijk te verbeteren. Wegmarkeringen en vangrails spelen daarbij een zeer belangrijke rol. Ze moeten voldoen aan heel wat normeringseisen.

Een investeringsplan voor de renovatie van bruggen en tunnels 03/02/22

4,0 9 x
Vlaanderen beheert meer dan 2.700 bruggen, tunnels en keermuren. Zo'n 600 kunstwerken verkeren in matige tot zeer slechte toestand en worden van nabij gevolgd. Dat veel bruggen in Vlaanderen aan renovatie of zelfs vervanging toe zijn, heeft verscheidene oorzaken.
Januari 2022

Meer aandacht voor waterbeheer in de bouw 27/01/22

3,0 12 x
Omdat het weer steeds extremer wordt, is waterbeheer een van de grote uitdagingen voor de komende decennia. Zowel bij kleine als grote bouwprojecten is de aandacht voor waterbeheer de laatste jaren toegenomen. Die evolutie werd in gang gezet door de verordering hemelwater.

De rol van de architect 20/01/22

4,0 10 x
De bouwsector is in volle transitie. Zo doen steeds meer digitale toepassingen hun intrede in het bouwproces en wordt er gewerkt aan duurzame, energiezuinige gebouwen. De architect is hierin een belangrijke partner. Zijn belang is de voorbije jaren alleen maar toegenomen.

De bouwsector en het relancebeleid 13/01/22

4,0 12 x
Het economisch relancebeleid van de verschillende overheden in ons land voorziet heel wat extra middelen voor de bouwsector. Die speelt een cruciale rol in de strijd tegen de klimaatverandering, wat ook past in de Europese strategie om duurzame relance-investeringen te stimuleren.
December 2021

Een duurzamer patrimonium voor de federale overheid 16/12/21

4,0 10 x
Op federaal niveau beheert de Regie der Gebouwen alleen al zo'n 7 miljoen vierkante meter. Eén van de uitdagingen is dat vele gebouwen moeten worden aangepast om te voldoen aan nieuwe energievereisten. In deze uitzending praten we met staatssecretaris Matthieu Michel, bevoegd voor de Regie der Gebouwen, en Niko Demeester, ...

Investeringen in het wegennet 09/12/21

4,0 13 x
Het Vlaams Gewest investeert ieder jaar een stevig budget in het onderhoud van ons wegennet. Het onderhoud moet ervoor zorgen dat de wegen in optimale staat verkeren en dat ook voor een langere tijd blijven. Daarom stelt de overheid diverse kwaliteitscriteria voorop voor de aannemers van wegenwerken.

Recyclage en hergebruik van beton 02/12/21

4,0 15 x
Door beton uit bestaande gebouwen te recycleren in nieuwe realisaties, kan de bouwsector zijn klimaatimpact drastisch verlagen. Voor aannemers biedt dit extra mogelijkheden om zich te onderscheiden, op voorwaarde dat ze hun manier van werken aanpassen.
November 2021

De bouwsector op weg naar duurzaamheid 18/11/21

3,0 14 x
Om haar klimaatambities te kunnen realiseren, onderneemt de volledige bouwsector actie. Dit is ook het geval voor de cement- en betonindustrie. Die zet vandaag volop in op circulariteit en het hergebruik van bepaalde materialen.
Maart 2020

De steengroeve van Quenast 17/03/20

3,0 9 x
Ons land telt een aantal unieke industriële sites. Zo is de steengroeve van Quenast één van de oudste en grootste in Europa. Al eeuwen lang wordt hier porfier ontgonnen, een gesteente van 435 miljoen jaar oud.
Archief