Z-pension

Februari 2017

8) - 10/02/17

43 x
Er wordt al lang gediscussieerd over de betaalbaarheid van de pensioenen in België op lange termijn. Of u nu werknemer, zelfstandige of ambtenaar bent, aan het einde van uw loopbaan rekent u op een behoorlijk pensioen om van een nieuw leven te kunnen genieten. Z-Pension praat erover met Stephan Pittoors van verzekeraar NN ...

7) - 03/02/17

26 x
De reeks Z-Pension besteedt aandacht aan de verschillende aspecten van de Belgische pensioenproblematiek. In deze aflevering bundelen we de vaststellingen van onze experten en zetten we de belangrijkste conclusies op een rijtje.
Januari 2017

6) - 27/01/17

48 x
We leven langer dan vroeger en senioren hebben een veel actiever leven dan hun ouders of grootouders. Het pensioen wordt op een andere manier ingevuld en dus is de vraag hoe we in die fase over een voldoende groot inkomen kunnen beschikken. Z-Pension praat er over met Charles de Peñaranda van NN Insurance.

5) - 20/01/17

43 x
Meer dan ooit is het nodig om zelf uw pensioen in handen te nemen. Maar om dat te doen, moet u natuurlijk weten hoeveel pensioen u zal nodig hebben om een comfortabel leven te behouden. En daar wringt het schoentje, want té weinig Belgen hebben daar een besef van. Z-Pension praat erover met Jo Stremersch, financieel plann...

4) - 13/01/17

47 x
Het pensioensysteem in ons land staat onder druk, zoveel is duidelijk. De grote vraag blijft wat het perspectief op lange termijn is. En wat kunnen we zelf doen om ons pensioen veilig te stellen? Z-Pension vraagt het aan Marc De Vos, directeur van de denktank Itinera.

3) - 06/01/17

36 x
Ons pensioen blijft een onderwerp dat iedereen bezighoudt. Wat zijn de intenties van de beleidsmakers en waar mogen we ons nog aan verwachten? Moeten we massaal geld opzij gaan zetten of kunnen we op onze beide oren slapen? Z-Pension praat erover met federaal minister van pensioenen Daniel Bacquelaine.
December 2016

2) - 30/12/16

44 x
De gemiddelde levensverwachting voor een Belg die nu geboren wordt is bijna 81 jaar. We leven dus langer, wat op zich goed nieuws is. Maar wat betekent dat voor onze pensioenen? Z-Pension vraagt het aan Jan Verschooten, ondervoorzitter van de Studiecommissie voor de Vergrijzing.

1) - 23/12/16

31 x
Verzekeringsgroep NN heeft een Europese enquête gehouden over geldzaken en pensioenen. Z-Pension krijgt meer uitleg van Michel De Bolle van NN.
Juni 2016

4) - 17/06/16

48 x
Veel zelfstandige bedrijfsleiders vragen zich af of ze hun privé- en/of hun bedrijfskapitaal kunnen gebruiken om een deel van hun vermogen over te dragen aan de kinderen of kleinkinderen. En wat zijn de fiscale gevolgen?

3) - 10/06/16

53 x
Om uw levensstandaard tijdens het pensioen te behouden, is een aangepaste strategie nodig. U kunt het wettelijke pensioen aanvullen met het Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen (VAPZ) en/of de Individuele Pensioentoezegging (IPT).

2) - 04/06/16

62 x
Om de pensioenstrategie rond te maken, kunt u alle niet-fiscale beleggingsvormen, met onder andere oblligaties, aandelen, beleggingsverzekeringen, gebruiken. Dit wordt de 4de pensioenpijler genoemd. Zo kunt u als zelfstandige of bedrijfsleider uw wettelijk pensioen aanvullen.
Mei 2016

1) - 27/05/16

49 x
Een gemiddeld pensioen van een zelfstandige bedraagt minder dan ? 1.000 per maand. Hoe kunt u als zelfstandige of bedrijfsleider de kloof tussen uw huidige loon en het latere pensioen zelf overbruggen om uw levensstandaard op peil te houden?
November 2015

Income Protection (7) - 13/11/15

44 x
Een verzekering "Gewaarborgd Inkomen" dekt het inkomensverlies als u door ziekte of ongeval langere tijd niet kan werken. Daarnaast kan de bedrijfsleider ook het voortbestaan van zijn zaak veilig stellen via een omzetverzekering. Deze verzekering wordt afgesloten door uw vennootschap en garandeert dat tot 60% van de omzet ...

Income Protection (8) - 20/11/15

62 x
U kunt uw tweedepijler-pensioencontracten gebruiken voor de financiering van privé vastgoed. Dit kan via uw vennootschap met een Individuele Pensioentoezegging, ook IPT genoemd en via het vrij aanvullend pensioen voor zelfstandigen, ook gekend als VAPZ. U kunt daarnaast ook een zogenaamd tweedepijlerkrediet afsluiten.

Income Protection (6) - 06/11/15

54 x
Indien u arbeidsongeschikt wordt, betaalt de verzekering Gewaarborgd Inkomen u maandelijks een uitkering. Het principe is heel eenvoudig: met een maandelijkse premie stelt u uw inkomen veilig als u straks door een ongeval of door ziekte wordt getroffen. Deze premie is bovendien fiscaal aftrekbaar.
Oktober 2015

Income Protection (5) - 30/10/15

84 x
Een Key-Man Verzekering keert bij een overlijden van de sleutelfiguur in een bedrijf een kapitaal uit aan zijn onderneming en kan er bijvoorbeeld voor zorgen dat investeringskredieten verder afbetaald worden. Bovendien kunt u de premie voor de Key-Man verzekering ook inbrengen in de vennootschapsbelasting.

Income Protection (4) - 23/10/15

49 x
Geconventioneerde artsen, tandartsen, apothekers of kinesitherapeuten hebben een akkoord over hun tarieven aanvaard en krijgen in ruil daarvoor een jaarlijkse toelage van het RIZIV voor een verzekering gewaarborgd inkomen of voor een Sociaal Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen, ook een sociaal VAPZ genoemd.

Income Protection (3) - 16/10/15

67 x
Met een VAPZ kan een zelfstandige elk jaar een som opzij zetten voor zijn pensioen. Op zijn pensioenleeftijd ontvangt hij of zij dan het pensioenkapitaal, dat opgebouwd is uit de betaalde premies plus de rente op dit kapitaal en de eventuele winstdeelname. Een VAPZ is een must voor een zelfstandige. Geen enkele andere spaa...

Income Protection (2) - 09/10/15

63 x
Met een Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen (VAPZ) kan een zelfstandige elk jaar een som opzij zetten voor zijn pensioen. Op zijn pensioenleeftijd ontvangt hij of zij dan het pensioenkapitaal dat opgebouwd is uit de betaalde premies plus de rente op dit kapitaal en de eventuele winstdeelname.

Income Protection (1) - 02/10/15

63 x
Het gemiddelde wettelijke pensioen van een zelfstandige man bedraagt vandaag gemiddeld 600 euro per maand. Voor een zelfstandige vrouw is dat nauwelijks 200 euro per maand. Hoe kunt u er als zelfstandige voor zorgen dat u tijdens en na uw carrière over voldoende financiële middelen beschikt om uw levensstandaard op peil te...
Archief