Disclaimer.

1. Akkoord met disclaimer
Als bezoeker van TVGemist.be stem je automatisch in met de hieronder genoemde punten.

2. Intellectuele eigendomsrechten
De logo's, teksten, programmanamen en andere gerelateerde zaken die op TVGemist.be getoond worden, zijn eigendom van de betreffende omroep en/of televisiezender. TVGemist.be functioneert enkel als 'doorgeefluik' naar jou: onze bezoeker. TVGemist.be is dan ook niet verantwoordelijk voor de inhoud van de programma's en uitzendingen die op haar website getoond worden.

De inhoud van TVGemist.be wordt met veel zorg samengesteld. Mocht er een logo, foto of tekst voorkomen waarop auteursrecht berust, dan kun je ons dat via de contactpagina laten weten. Het betreffende materiaal zal dan ook z.s.m. verwijderd worden, mits er een gegronde reden opgegeven is.

3. Onafhankelijk
TVGemist.be is een onafhankelijk initiatief, deze website heeft verder geen banden met welke omroep of televisiezender dan ook. TVGemist.be behoudt zich het recht voor om op ieder gewenst moment bepaalde programma's of uitzendingen om ethische, religieuze of andere redenen te verwijderen, zonder opgaaf van deze reden.

4. Persoonsgegevens
Op TVGemist.be kunnen bezoekers zich aanmelden voor het 'uitzendingalarm'. Het e-mailadres dat door een bezoeker opgegeven wordt zal enkel voor het uitzendingalarm gebruikt worden.

5. Aansprakelijkheid
TVGemist.be staat er niet garant of waarborg voor of de aangeboden inhoud deugdelijk of geschikt voor een bepaald doel is. Zo is TVGemist.be niet aansprakelijk voor schade:

  • Toegebracht door de website
  • Voortvloeiend uit het gebruik van de website
  • In enig ander opzicht verband houdend met (het gebruik van) de website
  • Voortkomend uit de onmogelijkheid (een van de webpagina's van) de website te kunnen raadplegen

Ook is TVGemist.be gevrijwaard van aanspraken in geval van dreigende schade.

6. Overige punten

  1. TVGemist.be behoudt zich het recht voor om de website zonder kennisgeving vooraf en zonder verdere aanspraken in zijn geheel te beëindigen. Ook is TVGemist.be niet aansprakelijk voor gevolgen (schade) als gevolg van het beëindigen van de website.
  2. TVGemist.be is niet verantwoordelijk voor websites en bestanden gekoppeld aan externe hyperlinks.
  3. TVGemist.be behoudt zich het recht om zonder kennisgeving u de toegang tot de website en de daarop aangeboden diensten te ontzeggen.
  4. Tijdens uw bezoek aan de website worden algemene gegevens van uw computer in log-bestanden opgeslagen. In eerste instantie zijn deze bedoeld voor statistieken. Echter in geval van misbruik kunnen deze gebruikt worden om uw bezoeken aan de site te monitoren of u de toegang tot de website te ontzeggen.
  5. De gebruiker vrijwaart TVGemist.be van gerechtelijke en buitengerechtelijke maatregelen en de kosten daarvan die ontstaan zijn als gevolg van het gebruik of het misbruik van de website of inbreuk op welke wettelijke regeling dan ook.