Cities Of Tomorrow

Laatste aflevering
Cities Of Tomorrow
Verlopen 103 x

Vertical farms

Grote steden zullen zeer binnenkort meer dan 7 miljard mensen moeten voeden zonder de natuurlijke voedselbronnen uit te putten. In Noord-Amerika en Azië wordt al ingezet op lokale voedselteelt om aan die bevoorrading te kunnen blijven voldoen. Wetenschappers hebben een nog ambit...

Mei 2018

Smart cities

Verlopen 87 x
In grote metropolen zoals Londen, Shanghai en Parijs wordt steeds meer gebruikgemaakt van moderne technologieën om o.m. het energienetwerk, het transportsysteem en de veiligheid te optimaliseren.  Specialisten maken gebruik van enorme hoeveelheden data om alle systemen zo efficiënt mogelijk te doen werken, maar tegelijkert...
April 2018

New cities

Verlopen 66 x
Bij de bouw van de steden van de toekomst staan experts voor twee grote uitdagingen: voldoen aan de steeds grotere vraag naar energie met minder energiebronnen, en de steden klaarmaken voor het almaar stijgende aantal mensen dat zich er vestigt.  Zowel in Zuid-Korea als in Saudi-Arabië volgen we experts tijdens de plan- en...
Archief