Watt

Watt herbekijken

Mei 2018

Energiebeleid

Verlopen 4,5 98 x
In de laatste aflevering gaan Natalie en Jonas in gesprek met de zes voorzitters van de partijen die in het Vlaams Parlement zijn vertegenwoordigd. Wat is hun visie op het energievraagstuk? Hoe zien zij onze energie -en klimaattoekomst, en wat zijn hun ambities?

De energietransitie

Verlopen 4,0 74 x
Deze aflevering gaat niet zozeer over een specifieke energiebron, maar over de hele energietransitie van fossiele brandstoffen en kernenergie naar een volledig hernieuwbare energievoorziening.  Dat zal alleen lukken als we verschillende energiesystemen tegelijkertijd inschakelen. Op dit moment speelt aardgas wereldwijd een...

Hernieuwbare energie

Verlopen 4,0 79 x
De VS waren de pioniers van de hernieuwbare energie. Maar vandaag lijkt het erop dat China de leiding overneemt. Er is geen enkel land dat zoveel investeert in hernieuwbare energie als China. Vooral in wind- en zonne-energie. China is op 40 jaar tijd veranderd van een bijna middeleeuwse landbouweconomie naar de technologis...

Kernenergie

Verlopen 4,0 93 x
In vergelijking met fossiele brandstoffen is kernenergie een randfenomeen, wereldwijd gezien. In België is kernenergie heel belangrijk: ongeveer de helft van onze elektriciteit komt uit de reactoren in Doel of Tihange. En dat heeft te maken met ons koloniaal verleden.  De belangrijkste uraniummijn in de eerste helft van de...
April 2018

Olie

Verlopen 3,5 64 x
In de tweede aflevering zoeken Natalie en Jonas uit waar we staan met olie. Iedereen verbruikt olie. Voor transport, voor verwarming, om energie op te wekken, voor de industrie... olie is overal.  En olie is net zoals steenkool een brenger van welvaart, ook bij ons. De haven van Antwerpen met daarin de grootste petrochemis...

Steenkool

Verlopen 4,5 139 x
Steenkool is de meest vervuilende fossiele energiebron die we vandaag nog gebruiken. Wat steenkool voor België was in de eerste helft van de 20e eeuw, is het vandaag voor India. De vraag naar elektriciteit stijgt er elk jaar, en een groot deel van die elektriciteit wordt opgewekt in steenkoolcentrales over heel India.  In ...
Archief