Download onze app
Plaats TVGemist.be op het startscherm van je smartphone.
Download onze app
Plaats TVGemist.be op het startscherm van je smartphone.

Z-Energy

September 2021

21/09/21

4,0 2 x
Er wordt volop gewerkt om onze energiebevoorrading duurzamer te maken. In Les Bon Villers bij Charleroi heeft Biométhane du Bois d'Arnelle geïnvesteerd in een biogasinstallatie. Er wordt groen gas geproduceerd dat in het aardgasnet wordt geïnjecteerd.

14/09/21

4,0 3 x
Om de energietransitie naar een systeem met meer hernieuwbare energie vlot te laten verlopen, worden digitale meters geplaatst. Hierdoor kan het energieverbruik in real-time opgevolgd worden. Met een energiemanagementsysteem kunnen consumenten dan hun energierekening onder controle te houden.

Nieuw telewerkbeleid na de coronapandemie 07/09/21

4,0 2 x
Zoals alle sectoren, herneemt ook in de energiesector het kantoorwerk geleidelijk aan. Een combinatie van telewerk en werken op kantoor is daarbij het uitgangspunt. Netbeheerder Fluvius had voor de coronapandemie al een beleid dat telewerk mogelijk maakte, maar het afgelopen jaar zorgde voor een stroomversnelling.
Juni 2021

Hernieuwbare gassen zijn in opmars 15/06/21

3,0 3 x
Om de Europese klimaatambities te halen, zal een mix van oplossingen nodig zijn. Vandaag komt amper een vijfde van onze energie uit hernieuwbare bronnen zoals zon en wind. Hernieuwbare, klimaatneutrale gassen kunnen een grote stap vooruit betekenen.

Snowball, een inspirerende cleantech hub voor ondernemers 08/06/21

3,0 3 x
Gebouwen zijn verantwoordelijk voor een groot deel van het energieverbruik en de CO2-emissies in Europa. De proeftuin Snowball in Kortrijk wil dat probleem structureel aanpakken door ondernemers bij elkaar te brengen en hen samen met onderzoekers te laten nadenken over duurzamere energieconcepten. De wisselwerking tussen b...

Rioleringsnetten digitaal in kaart gebracht 01/06/21

4,0 10 x
Onze rioleringsstelsels zijn op heel wat plaatsen verouderd, waardoor de kans op defecten en storingen toeneemt. Om een beter zicht te krijgen op de toestand en mogelijke schade te voorkomen zijn preventieve inspecties nodig. Fluvius en Deloitte ontwikkelden daar een digitale tool voor.
Mei 2021

Slimme energiecampus Thor Park 25/05/21

4,0 2 x
Slimme technologische toepassingen kunnen de energietransitie versnellen. Alleen is de kloof tussen een idee en de valorisatie ervan in de praktijk vaak groot. Op het wetenschaps- en technologiepark Thor Park in Genk krijgen bedrijven en onderzoeksinstellingen de kans om toepassingen te ontwikkelen rond slimme energie en s...

Een WKK aansturen met een slim digitaal platform 18/05/21

3,0 7 x
België is één van de grootste tomatenexporteurs in Europa. Niet alleen zet de sector fors in op nieuwe teeltmethodes en moderne productiesystemen. Ze wordt ook steeds groener. Tomatenkwekerij Greet Biesbrouck uit Pecq is daarvan een mooi voorbeeld. Het tomatenbedrijf voorziet zelf in zijn energie, door middel van een warmt...

Schaarbeek vervangt alle verwarmingsinstallaties 11/05/21

4,0 3 x
In vele openbare gebouwen is niet alleen het gebouw zelf, maar ook de verwarmingsinstallatie verouderd. Om de klimaatdoelstellingen te halen, zijn steeds meer besturen zich ervan bewust dat ze hun patrimonium onder handen moeten nemen. Ook de gemeente Schaarbeek werkte daarvoor een actieplan uit. Ze koos in al haar gebouwe...

Laadinfrastructuur voor de mobiliteit van morgen 04/05/21

3,0 6 x
Elektrische laadpalen duiken meer en meer op in ons straatbeeld. Deze elektrificatie brengt heel wat uitdagingen met zich mee voor het elektriciteitsdistributienet. Als netbeheerder bereidt Fluvius de netten hierop voor. Ook de bouwsector is een belangrijke partner en neemt initiatieven om klaar te zijn voor de toenemende ...
Archief