Download onze app
Plaats TVGemist.be op het startscherm van je smartphone.
Download onze app
Plaats TVGemist.be op het startscherm van je smartphone.

Z-Energy

Z-Energy herbekijken

2023

Biométhane du Bois d’Arnelle, pionier in biomethaan-injectie 21/03/23

4,0 3 x
Als we de klimaatambities willen waarmaken, moet onze energievoorziening duurzamer worden. Installaties voor biomethanisatie, die gas kunnen opwekken uit
Afleveringen 2022

Columbus levert tegen 2026 e-methaan

3,0 8 x
Engie, Carmeuse en John Cockerill werken in Wallonië samen aan het "Carbon Capture and Utilisation"-project Columbus. Het doel is om met groene waterstof en CO2 'e-methaan' te produceren, een hernieuwbaar gas dat gebruikt kan worden in de bestaande gasnetten, in de transportsector, de industrie of zelfs bij huishoudens.

13/12/2022: De rol van hernieuwbare gassen in de energietransitie

4,0 6 x
Met de klimaatambities voor 2030 en 2050 in het vooruitzicht, is er dan ook geen andere keuze dan verder te investeren in projecten rond biomethaan, bio-LNG en groene waterstof. Die hernieuwbare gassen zullen essentieel zijn om de energietransitie haalbaar en betaalbaar te houden. Dat was de conclusie van het evenement Tal...

06/12/22

3,0 10 x
06/12/22 van Z-Energy is uitgezonden op dinsdag 6 december 2022 om 20:00 uur en was te zien op Kanaal Z.

Het eerste groene datacenter in België 22/11/22

4,0 3 x
In Zellik is de bouw gestart van Nexus, een state-of-the-art datacenter. Initiatiefnemers zijn de Vrije Universiteit Brussel en het UZ Brussel. Voor hen is een goede en veilige IT-infrastructuur cruciaal om hun werking in de toekomst te garanderen. Daarnaast maakt het datacenter uitsluitend gebruik van hernieuwbare energie...

Stijgende interesse voor groene gassen

3,0 19 x
Als gevolg van de energiecrisis wordt in alle sectoren actie ondernomen rond energie-efficiëntie en het verduurzamen van de energievoorziening. Intussen neemt ook de interesse toe voor groene gassen, zoals biomethaan. Het produceren van groen gas uit reststoffen biedt beloftevolle perspectieven voor de landbouwsector. En h...

Maatschappelijk verantwoord ondernemen bij Fluvius 01/11/22

4,0 9 x
Vandaag staat zowat elk bedrijf stil bij de manier waarop het de omgeving en de planeet beïnvloedt. Dat impliceert een verduurzaming die moet leiden tot een schoner milieu en zo weinig mogelijk impact op de samenleving. In Vlaanderen neemt netbedrijf Fluvius in verschillende domeinen een rol op. Digitalisering vormt daarbi...

Nieuwe EPC verplichting voor niet-residentiële gebouwen 18/10/22

4,0 19 x
Om de ambitieuze klimaatdoelstellingen van de Vlaamse overheid te halen, moeten alle slecht geïsoleerde gebouwen de komende jaren worden aangepakt. Daarom zijn eigenaars van niet-residentiële gebouwen vanaf 2023 verplicht om een energieprestatiecertificaat te laten opmaken. Binnen de 5 jaar na aankoop moeten de gebouwen oo...

11/10/22

3,0 15 x
Als we tegen 2050 de klimaatdoelstellingen willen halen, moeten we nog meer hernieuwbare grondstoffen inzetten. Biomassa, afkomstig uit de rest- of nevenstromen van planten en dieren, kan een duurzaam alternatief vormen voor milieubelastende materialen, zoals bijvoorbeeld leer. B4Plastics uit België en Bioscienz en Millvis...

04/10/22

3,0 12 x
Door het veranderende klimaat wordt de rol van ons rioleringsstelsel belangrijker. Als grootste rioolbeheerder van Vlaanderen is Fluvius zich hiervan bewust. Het zet verscheidene acties op om Vlaanderen de komende jaren voor te bereiden op de klimaattransitie.
Archief