Download onze app
Plaats TVGemist.be op het startscherm van je smartphone.
Download onze app
Plaats TVGemist.be op het startscherm van je smartphone.

Z-Healthcare

Mei 2021

Health RampUp begeleidt startende health tech ondernemers 12/05/21

3,0 3 x
Heel wat starters hebben verfrissende ideeën om de zorgsector te verbeteren. Maar zo'n idee omzetten in een succesvol bedrijf, is geen evidentie. BlueHealth Innovation Center begeleidt zulke startende tech ondernemers in de zorg, onder meer met het programma Health RampUp. De afgelopen jaren werd al 60-tal starters via het...

Een nieuwe vorm van ziekenhuisfinanciering 05/05/21

3,0 2 x
Eén op de drie ziekenhuizen in ons land is verlieslatend. En de financiële toestand van de andere ziekenhuizen is evenmin rooskleurig. De overheidsfinanciering en de bijdrage van de patiënt, volstaan niet. Daardoor moeten ook artsen en specialisten bijdragen in de kosten van het ziekenhuis. Meer dan ooit dringt een hervorm...
April 2021

Welke ziekenhuisfinanciering voor de toekomst? 28/04/21

3,0 7 x
Onze ziekenhuizen zitten al enkele jaren in financiële ademnood. Om tot een gedragen voorstel voor een hervorming van de ziekenhuisfinanciering te komen, heeft de Belgische Vereniging van Ziekenhuisdirecteurs samen met de koepel van artsensyndicaten BVAS een studie laten uitvoeren. Antares Consulting heeft de Belgische zie...

Voorbeeld van een geïntegreerde zorgketen 14/04/21

4,0 3 x
De komst van ziekenhuisnetwerken is slechts een eerste stap in de richting van geïntegreerde zorg. Alle schakels en diensten in de zorg zullen nog verder op elkaar worden afgestemd, en het ziekenhuis zal daar een centrale rol in spelen. Het AZ Glorieux in Ronse is een voorbeeld van zo'n goed werkende zorgketen waarin diver...

Nieuw verloningsmodel voor het zorg- en ziekenhuispersoneel 07/04/21

4,0 0 x
Na de uitbraak van de coronacrisis heeft de overheid beslist om extra budget vrij te maken voor de verloning van het zorg- en ziekenhuispersoneel. De uitrol gebeurt via het nieuwe IFIC-loonmodel.
Maart 2021

Digitalisering vergt performante IT-systemen 30/03/21

4,0 1 x
Digitalisering blijft in de ziekenhuissector hoog op de agenda staan. De samenwerkingsverbanden in het kader van de ziekenhuisnetwerken krijgen meer en meer concreet vorm. Dat vergt onder meer investeringen in performante IT-systemen, zodat de patiënt uiteindelijk kan rekenen op nog betere zorg.

Medische apps kunnen nu ook terugbetaald worden 17/03/21

4,0 4 x
Medische apps vinden steeds sneller hun ingang in de gezondheidszorg. De Belgische Vereniging voor Ziekenhuisdirecteurs pleegde vorige zomer overleg met de overheid om medtech bedrijven meer kansen te geven in de zorg. Eén van de applicaties die daardoor nu wordt terugbetaald is CovidCare@Home, van het Vlaamse medtechbedri...

Re-integratie van mensen met psychische kwetsbaarheid 10/03/21

4,0 5 x
Voor mensen met een psychische kwetsbaarheid is de afstand tot de arbeidsmarkt groot. Gespecialiseerde zorg- en revalidatiecentra in Vlaanderen, zoals De MaRe in Kortrijk, kunnen dan helpen bij de re-integratie in de maatschappij. Een arbeidscoach Hij biedt onder meer ondersteuning in het samenwerken met het ziekenfonds, a...

Een waardegedreven zorgmodel 03/03/21

4,0 0 x
Het zorgmodel van de toekomst is value-based healthcare of waardegedreven zorg. Ziekenhuizen willen tegelijk waarde creëren voor de patiënt en de maatschappij door de best mogelijke behandeling aan te bieden, tegen de laagst mogelijke kosten. Die evolutie is al volop aan de gang. Steeds meer ziekenhuizen, zoals het AZ Mari...
Januari 2021

Het belang van een ecosysteem voor medtechbedrijven 04/01/21

4,0 16 x
Inzake medtech is België een voorloper. Daarbij is het creëren van een ecosysteem belangrijk. Dat ondervond ook Molecubes, een spin-off van de UGent, gespecialiseerd in compacte scanners. In Orsi Academy krijgen medtechbedrijven alle mogelijkheden om innovatieve medische techniek te demonstreren en bevorderen.
Archief