Download onze app
Plaats TVGemist.be op het startscherm van je smartphone.
Download onze app
Plaats TVGemist.be op het startscherm van je smartphone.

Z-Healthcare

2022

Zorgzame buurten in Brussel 22/06/22

3,0 6 x
In een grootstad zoals Brussel is de problematiek rond eenzaamheid en de toegang tot zorg complexer dan in de rest van Vlaanderen en worden specifieke, zorgbehoevende doelgroepen sneller over het hoofd gezien. Laagdrempelige buurtwerking kan dan helpen om de noden van de inwoners beter in kaart te brengen. Zo is er bijvoor...

Online chathulp voor personen met autisme 08/06/22

3,0 5 x
Zo'n 40.000 tot 60.000 mensen in Vlaanderen hebben een autismespectrumstoornis. Ze interpreteren prikkels uit hun omgeving anders, waardoor er moeilijkheden kunnen ontstaan op het vlak van communicatie en sociale interactie. Om de communicatie met hen te vergemakkelijken zijn online tools, zoals bijvoorbeeld de Autisme Cha...

Referentiekader dementie voor zorgaanbieders 25/05/22

4,0 11 x
Meer dan 140.000 Vlamingen lijden aan dementie. Naar verwachting zal hun aantal verdubbelen tegen 2070. Bovendien woont 70% van de patiënten met dementie thuis. Om goede zorg voor deze groter wordende groep te kunnen garanderen ontwikkelde de Vlaamse overheid een referentiekader voor zorgaanbieders.

Referentiekader dementie voor zorgaanbieders 25/05/22

4,0 4 x
Meer dan 140.000 Vlamingen lijden aan dementie. Naar verwachting zal hun aantal verdubbelen tegen 2070. Bovendien woont 70% van de patiënten met dementie thuis. Om goede zorg voor deze groter wordende groep te kunnen garanderen ontwikkelde de Vlaamse overheid een referentiekader voor zorgaanbieders.

11/05/22

3,0 3 x
De klimaatverandering is overal zichtbaar. Ook zorg- en welzijnsvoorzieningen willen hun verantwoordelijkheid nemen en gericht investeren in energiebesparing om de CO2-uitstoot drastisch te verkleinen. Zo moderniseert en verduurzaamt het UZ Brussel zijn campus in het kader van een groot masterplan. Het liet zich daarvoor o...

Zorginstellingen willen rekruteren in het buitenland 04/05/22

3,0 6 x
Het tekort aan arbeidskrachten voor de zorg- en welzijnssector wordt steeds nijpender. Enerzijds zijn er te weinig zorg- en verpleegkundigen beschikbaar, anderzijds stijgt de vraag naar zorgverstrekkers, onder meer als gevolg van de vergrijzing. Arbeidsmigratie, waarbij nieuwe medewerkers uit het buitenland worden gerekrut...

Zorginstellingen willen rekruteren in het buitenland 04/05/22

3,0 3 x
Het tekort aan arbeidskrachten voor de zorg- en welzijnssector wordt steeds nijpender. Enerzijds zijn er te weinig zorg- en verpleegkundigen beschikbaar, anderzijds stijgt de vraag naar zorgverstrekkers, onder meer als gevolg van de vergrijzing. Arbeidsmigratie, waarbij nieuwe medewerkers uit het buitenland worden gerekrut...

Online jeugdhulpverlening wint aan belang 27/04/22

3,0 3 x
Chatten en videobellen raakt steeds meer ingeburgerd, ook in de privésfeer. Het zijn makkelijke communicatievormen, die tegelijk drempelverlagend werken. Net daarom worden nu ook in de hulpverlening vaker digitale tools ingezet, bijvoorbeeld om één-op-één gesprekken te ondersteunen. Jeugdhulporganisatie vzw Binnenstad uit ...

13/04/22

4,0 10 x
Het belang van een goede eerstelijnszorg werd tijdens de coronapandemie meer dan ooit onderstreept. Brede eerstelijnspraktijken, waarin verschillende zorgdisciplines nauwer samenwerken, willen de zorg voor de patiënt nog verbeteren. In Diegem wordt gewerkt aan de concrete realisatie van zo'n praktijk, in het kader van een ...

Meer aandacht voor mond- en tandzorg in het woonzorgcentrum 06/04/22

3,0 4 x
Mondzorg is een belangrijke factor voor onze gezondheid. Het risico op een slechte mondgezondheid neemt toe op latere leeftijd, zeker bij kwetsbare ouderen. Daarom startte het UZ Gent een specifiek programma op, met onder meer een mobiele tandartspraktijk die naar verschillende woonzorgcentra in Oost- en West-Vlaanderen tr...
Archief