Download onze app
Plaats TVGemist.be op het startscherm van je smartphone.
Download onze app
Plaats TVGemist.be op het startscherm van je smartphone.

Z-Healthcare

Oktober 2020

Compacte zorgunits met meer aandacht voor patiëntbeleving 14/10/20

4,0 7 x
Mensen gaan steeds kleiner wonen. En ook in ziekenhuizen is er een tendens naar compactere zorgunits. Het meubelbedrijf Boone helpt zorginstellingen om oplossingen vinden. Het heeft daarvoor een sterke innovatiecultuur ontwikkeld, die rekening houdt met de nieuwste trends.

De technologische innovatie in de ziekenhuizen gaat voort 07/10/20

4,0 4 x
Belgische ziekenhuizen genieten een uitstekende reputatie en beschikken over steeds meer data en technologie die het mogelijk maken therapieën op maat te ontwikkelen. De coronacrisis maakt duidelijk dat data nodig is om analyses te kunnen uitvoeren en te voorspellen hoe de volgende golven gaan evolueren. Om op de hoogte te...
December 2019

Technologische oplossingen voor een veiliger ziekenhuis 18/12/19

3,0 15 x
Veiligheid van patiënten en het zorgpersoneel is een topprioriteit voor de Belgische ziekenhuizen. Nieuwe technologische oplossingen kunnen nu ook bijdragen om een veilige werkomgeving te creëren. Dat gebeurt onder meer in de psychiatrische afdeling van het UZ Gent, waar het medtechbedrijf Televic een draadloos verpleegopr...

PROF-consortium viert 10de verjaardag 11/12/19

4,0 9 x
Het consortium PROF (Patient Room Of the Future) vierde in de Handelsbeurs in Gent zijn tiende verjaardag. Deze denktank brengt bedrijven, zorgorganisaties en kennisinstellingen samen om na te denken over de zorg van de toekomst. PROF ontwikkelt niet alleen ideeën, maar vertaalt die ook in concrete projecten waarin de nieu...

Maatregelen voor een optimaal arbeidsklimaat in de zorg 04/12/19

4,0 16 x
Heel wat vacatures in de zorgsector raken moeilijk ingevuld. En ook de werkdruk op het verpleegkundig personeel en de artsen neemt toe. Net daarom nemen zorginstellingen, zoals het AZ Monica in Deurne, maatregelen om het welzijn op het werk te bevorderen en de medewerkers fysiek en psychisch weerbaarder te maken. Koepelorg...
Juni 2019

Het belang van IT-infrastructuur in het ziekenhuis 26/06/19

3,0 9 x
De voorbije jaren nam de invloed van IT-infrastructuur in ziekenhuizen alsmaar toe. De digitalisering en toenemend aandacht voor big data is daar niet vreemd aan. IT wordt op deze manier een factor die ook bijdraagt tot de veiligheid en het comfort van de patiënten. Ook in het AZ Zeno in Knokke-Heist staan investeringen in...

Regionale ziekenhuisnetwerken 19/06/19

3,0 9 x
De zorgsector in ons land is continu in beweging. Zo zien we meer en meer ziekenhuizen van de toekomst ontstaan, die dankzij digitalisering en technologische innovatie nog kwalitatievere zorg kunnen bieden op maat van elke patiënt. Maar tegelijk staat de sector nog voor grote veranderingen. Eén van de oplossingen voor die ...

De rol van een studiebureau in de ziekenhuissector 12/06/19

4,0 16 x
Bij de bouw of renovatie van een ziekenhuis moet men met heel wat aspecten rekening houden om er voor te zorgen dat het in alle omstandigheden optimaal kan functioneren. Daarbij is de inbreng van een studiebureau cruciaal. Dat staat immers in voor het ontwerp van alle duurzame technische installaties.

05/06/19Z-Healthcare: Het EPD en medische virtuele assistenten

3,0 14 x
Na heel wat andere sectoren, zet de digitale transformatie zich nu ook door in de medische sector. Het Elektronisch Patiënten Dossier is een zeer concrete toepassing, die de informatievoorziening verbetert. Een volgende stap wordt de introductie van medische virtuele assistenten, die snel de juiste informatie uit de juiste...
Mei 2019

Digitalisering in de Europa Ziekenhuizen in Brussel 29/05/19

4,0 12 x
Het is voor ziekenhuizen niet makkelijk om steeds de technologische evolutie volgen. Bovendien moet een aantal technologieën ook nog zijn toegevoegde waarde voor de medische wereld bewijzen. De Europa Ziekenhuizen uit Brussel hanteren daarom een strategie die digitalisering omarmt, maar tegelijk ruimte laat voor verdere ev...
Archief