Z-Legal

Z-Legal herbekijken

2020

14/03/20

3,0 12 x
14/03/20 van Z-Legal is uitgezonden op zaterdag 14 maart 2020 om 11:00 uur en was te zien op Kanaal Z.
Afleveringen 2019

Loyens & Loeff 14/10/19

4,0 11 x
Loyens & Loeff 14/10/19 van Z-Legal is uitgezonden op maandag 14 oktober 2019 om 20:00 uur en was te zien op Kanaal Z.

Nieuwe regels in het appartementsrecht 27/09/19

3,0 22 x
Sinds 1 januari 2019 gelden er nieuwe regels in het appartementsrecht en de mede-eigendom. De nieuwe wetgeving heeft tot doel om het beheer van appartementsgebouwen meer flexibel, evenwichtiger en efficiënter te maken.

De omgevingsvergunning, een stand van zaken 20/09/19

4,0 12 x
In de voorbije Vlaamse legislatuur werd werk gemaakt van de omgevingsvergunning, de geïntegreerde vergunning die zowel stedenbouwkundige, socio-economische, verkavelings- als milieu en natuuraspecten behandelt. Bedoeling was verlenen van vergunningen in Vlaanderen eenvoudiger en sneller te maken. Z-Legal maakt de balans op.

Rechtsbescherming bij overheidsopdrachten 13/09/19

3,0 16 x
Overheidsopdrachten zijn voor veel bedrijven een belangrijk gegeven. Cijfers van de Europese Commissie leren dat in de EU 14 procent van het BBP aan overheidsopdrachten wordt uitgegeven, wat neerkomt op bijna 2 biljoen euro. Maar soms zijn zulke tenders ook omstreden. En daarom is er een rechtsbeschermingswet.

De verkoop van investeringsvastgoed 06/09/19

3,0 22 x
De verkoop van investeringsvastgoed, denk aan kantoren, logistiek of een hotel, gebeurt vaak via vennootschappen. Maar daarbij wordt een belangrijk verschil gemaakt tussen een verkoop van het vastgoed zelf en de aandelen van een vastgoedvennootschap. We verdiepen ons vandaag in de materie met Kristiaan Caluwaerts van Caluw...

Nieuwe wet over bescherming van bedrijfsgeheimen 28/06/19

4,0 22 x
Sinds vorig jaar heeft ons land een specifieke wetgeving over de bescherming van bedrijfsgeheimen. Het gaat om de omzetting van een Europese richtlijn, die er moet voor zorgen dat dezelfde regels van toepassing zijn in alle lidstaten.

Geschillenregeling onder het nieuwe vennootschapsrecht 21/06/19

3,0 23 x
In het nieuwe Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen is ook een nieuwe geschillenregeling opgenomen. Wat verandert er? En wat is de impact van die wijzigingen?

Wijzigingen aan de bestuurdersaansprakelijkheid 14/06/19

3,0 18 x
In het nieuwe vennootschapsrecht, dat begin mei van kracht is geworden, is ook de bestuurdersaansprakelijkheid aangepast. Waar moet u voortaan als ondernemer op letten? Hoe beschermt u zich het best?

Het nieuwe vennootschapsrecht 07/06/19

3,0 10 x
in deze nieuwe reeks Z-Legal brengen we duiding bij een reeks nieuwe wetten en regelgevingen, die van belang zijn voor ondernemingen. En uiteraard moeten we het dan hebben over het nieuwe vennootschapsrecht, dat in voege is sinds 1 mei van dit jaar. We zetten enkele belangrijke wijzigingen op een rijtje.
Archief