Lower Heaven

Laatste aflevering
Lower Heaven
18 x

31 maart 2019

Teheran, 2017. Twee Afghaanse broers zijn naar Iran geëmigreerd in de hoop op een beter leven. Na een onvoorziene ontmoeting neemt hun lot een onomkeerbare wending.  Kortfilm van Emad Aleebrahim Dehkordi (2017).

    Archief