Mrs. America

Mrs. America gemist?

Wil je in het vervolg geen aflevering meer missen? Stel gratis een alarm in en ontvang een e-mail als er nieuwe afleveringen zijn. Handig!

Laatste aflevering
Mrs. America

Gloria, Bella en Jill voeren de druk op het Witte Huis verder op.

Seizoen 1
Alice, Rosemary en Pamela komen in Houston oog in oog te staan met de feministische leiders.
Bella krijgt de leiding over de eerste National Women's Conference. Phyllis en haar achterban raken het ondertussen niet eens over hoe ze de bijeenkomst willen verstoren.
Phyllis komt lijnrecht tegenover de republikeinse activiste Jill Ruckelshaus te staan.
50:00
1973. Met 33 van de noodzakelijke 38 staten die het amendement inzake gelijke rechten hebben goedgekeurd, heeft de campagne van Phyllis Schlafly de meningen in Illinois verdeeld. De voorstanders dagen haar uit om in het openbaar te debatteren over de kwesties, maar zijn verrast door het tegenaanbod.
Terwijl de Stop ERA-beweging steeds meer bijval oogst, doet Betty Friedan er alles aan om Phyllis onderuit te halen.
Shirley Chisholm stelt zich kandidaat voor de presidentsverkiezingen, terwijl Gloria moeilijkheden ondervindt binnen het Democratich Nationaal Comité. Phyllis zet een volgende stap met haar anti-ERA-groepering.
Gloria Steinem gebruikt haar positie als hoofdredactrice van het tijdschrift Ms. om mee druk te zetten op de eisen voor meer gelijkheid tussen mannen en vrouwen.
50:00
Na enige intimidatie door haar mannelijke collega's en door het gebrek aan steun van haar echtgenoot Fred, besluit de conservatieve advocate Phyllis Schlafly zich niet langer kandidaat te stellen voor het Congres. Ze besluit vervolgens campagne te voeren tegen de ratificatie van het amendement voor gelijke rechten tussen m...
Archief