De Twaalf

Laatste aflevering
57:53
De Twaalf

De jury trekt zich terug in de beraadkamer om te beslissen over de schuldvraag en de strafmaat. Daarbij liggen de meningen sterk uiteen en lopen de emoties hoog op. In hoeverre heeft het proces invloed gehad op de juryleden buiten de rechtszaal en in hoeverre nemen ze die ervari...

De Twaalf gemist?

Wil je in het vervolg geen aflevering meer missen? Stel gratis een alarm in en ontvang een e-mail als er nieuwe afleveringen zijn. Handig!

2023
52:48
Vooraleer de advocaten hun slotpleidooien houden op de voorlaatste procesdag, legt ook Anton een nieuwe verklaring af en dwingt hij Frank om zijn strategie te wijzigen. Terwijl de procureur vol zelfvertrouwen de versie van het parket verdedigt en Ivo de emoties oppookt, vindt Claire een unieke invalshoek in haar pleidooi, ...
55:51
De onderzoeksrechter presenteert de wedersamenstellingen aan de jury en toont verschillende tegenstrijdigheden aan in de verklaringen van Anton en Julie. Claire neemt ondertussen steeds meer afstand van Julie, tot die plots een verklaring aflegt die iedereen verrast. Terwijl het bij Simon thuis steeds moeilijker gaat, gro...
55:15
De gerechtspsychiater schetst de psychologische profielen van Anton en Julie en de verontrustende dynamiek binnen het gezin. Ondertussen duikt er een nieuw element op in het onderzoek en beseft Claire dat Julie niet altijd over alles eerlijk is geweest. Op het proces rijzen er ernstige vragen rond de rol van Dennis als co...
53:21
Pix, Mariannes boekhouder, wordt ondervraagd als getuige. Er rijzen echter ernstige vragen over zijn verklaring en hij wordt hard aangepakt door Frank. Anneke, de echtgenote van Pix, huisarts en beste vriendin van Marianne, komt getuigen over een vreemd voorval enkele maanden voor de moord. Ondertussen leren Simon en May...
48:54
Dennis verklaart op het proces wat volgens hem Antons motief was en Romy wordt door haar advocaten onder druk gezet om tijdens haar ondervraging Julie in een slecht daglicht te stellen. Dennis en Romy worden ondervraagd door de advocaten van de verdediging en blijken niet helemaal eerlijk te zijn geweest. Ondertussen wor...
53:54
Onderzoeksrechter, bloedspatanalist en wetsdokter tonen aan dat Marianne vermoedelijk in de woonkamer is neergeslagen, door twee personen van de keldertrap is gegooid, en daarna nog verstikt is. Claire ondervraagt het parket en trekt hun bewijslast in twijfel, terwijl Frank een verdedigingsstrategie lanceert die zowel de ...
49:53
Anton en Julie worden ondervraagd door de voorzitter. Julie beweert dat ze Marianne per ongeluk van de trap geduwd heeft. Anton verklaart na een ruzie thuis vertrokken te zijn en Marianne daarna niet meer gezien te hebben. Anton heeft het ondertussen moeilijk met de strategie van zijn advocaat Frank - die wil dat hij ingaa...
Archief