Versailles

Laatste aflevering
55:00
Versailles

Aflevering 10 (Seizoen 2)

583 x

De arrestatie van Agathe komt als een donderslag bij heldere hemel in het paleis. Montespan en Gaston houden zich op de achtergrond, terwijl iedereen die betrokken is bij het gifschandaal in Versailles aangehouden wordt. Thomas beseft dat zijn plannen ontdekt zijn en probeert t...

Juni 2020
54:00

Aflevering 9 (Seizoen 2)

183 x
Montespan sluit een pact met de duivel en organiseert een satanisch ritueel. Fabien en zijn mannen vallen binnen tijdens het gebeuren, maar zij weet ongezien weg te komen. Philippe zoekt steeds nauwer contact met Thomas. De zwangerschapsvreugde van Van de Palts keert snel om in verbijstering. Lodewijk zit in zak en as. Vol...
52:00

Aflevering 8 (Seizoen 2)

113 x
Lodewijk wil de controle over zijn leven en paleis herwinnen en breekt met Montespan. Van de Palts wordt ernstig ziek, men vreest dat ze vergiftigd werd. De Hertog van Cassel beseft dat hij niet lang meer te leven heeft en onthult de ware aard van Thomas aan Lodewijk. Een zware fout van Gaston betekent het einde van zijn l...
54:00

Aflevering 7 (Seizoen 2)

67 x
Er komt een hevige tweestrijd tussen Lodewijk en Willem van Oranje en die haalt Lodewijk uit zijn problematische vermoeidheid. Hij heeft zijn energie teruggevonden, laat zijn demonen achter en keert terug naar het paleis. Maar de koning weet niet dat Thomas een dubbel spel speelt. Marie-Thérèse probeert Fabien te overtuige...
52:00

Aflevering 6 (Seizoen 2)

83 x
Het leger wint veel gevechten aan het Nederlandse front, maar Lodewijk zal pas tevreden zijn als Willem van Oranje op de knieën gaat. Maar die geeft zich niet zomaar gewonnen. Philippe neemt de rol van koning voor één dag op zich, voor het bezoek van de Sultan van Bijapur. Maar hij wordt al snel betrapt wanneer hij een dec...

Aflevering 5 (Seizoen 2)

70 x
Lodewijk heeft last van slaapproblemen, wat zijn paranoia alleen maar erger maakt. Hij neemt steeds meer afstand van zijn entourage, behalve van Montespan. Nu Fabien de laan uit gestuurd is, neemt hij tijd voor Claudine en wil hij een nieuw leven beginnen, maar Claudine is nog steeds volop bezig met het onderzoek naar de v...

Aflevering 4 (Seizoen 2)

64 x
Madeleine de Foix moet naar de gevangenis op verdenking van moord door vergiftiging. Ze stuurt Gaston naar madame Agathe, in de hoop dat die hem aan een goede positie op het kasteel kan helpen. Het kind van Lodewijk en Montespan is zwaar ziek en de koning ziet dat als een teken van God, tot grote verontrusting van Montespa...
53:00

Aflevering 3 (Seizoen 2)

73 x
Fabiens onderzoek naar de vergiftigingen eindigt op een dood spoor. Lodewijk krijgt veel negatieve reacties wanneer hij Cassel tot minister van Justitie benoemt. Om een oogje in het zeil te kunnen houden, dwingt de koning hem om met Sophie te trouwen. Het huwelijk van Philippe met Van de Palts wordt uitgebreid gevierd, maa...
54:00

Aflevering 2 (Seizoen 2)

162 x
De Kerk wil dat de koning meteen een einde maakt aan zijn overspel met Montespan. Bisschop Bossuet trekt naar Versailles om er opnieuw wat morele waarden te installeren, maar daar gaat Lodewijk niet op in. Philippe keert terug naar Versailles, en daar heeft Lodewijk een bruid voor hem uitgekozen: Elisabeth Charlotte Van d...

Aflevering 1 (Seizoen 2)

333 x
Lodewijk XIV geniet van zijn roem terwijl zijn troepen zich voorbereiden om het Nederland van Willem van Oranje aan te vallen. Maar hij kampt met nachtmerries en zijn paranoia groeit met de dag. Lodewijk vindt steun bij de zwangere Madame de Montespan, die steeds meer invloed krijgt in Versailles. Met de constante dreigi...
November 2018
59:00

The legacy

Verlopen 948 x
Na zijn overwinning op de protestanten en het dwarsbomen van Leto voelt Louis zich onoverwinnelijk, maar zijn familie en Frankrijk zijn verdeeld. Wat zal de toekomst nog brengen? En wat zal zijn nalatenschap zijn?  Louis roept de kroonprins bij zich om hem te tonen hoe een goede koning te zijn. Hij beslist naar Parijs te g...
54:00

The tinderbox

Verlopen 407 x
Nu het probleem van de gemaskerde man opgelost is, beslist Philippe om het hof te verlaten. Leto overtuigt Maintenon om het huwelijk tussen Louis en infante Isabella te steunen, maar tegen alle verwachtingen in trouwt Louis met Maintenon en verklaart hij zichzelf hoofd van de Kerk van Frankrijk. Louis brengt zijn Europees ...
Oktober 2018
55:00

Of gods and men

Verlopen 292 x
Philippe wil de gemaskerde man naar de kolonies sturen, maar Louis weet dat hij hem moet uitschakelen. Terzelfdertijd groeit de opstand in de straten van Parijs en de trouw van Fabien wordt op de proef gesteld door de gewelddadigheden van de koning. Leto profiteert van de zwakheid van Louis en dreigt met een kerkelijke ban.
51:00

The book of revelations

Verlopen 304 x
Wie is de gemaskerde man? Leto wil de gemaskerde man naar Versailles laten komen, maar Bontemps wijst op het gevaar hiervan. Met de hulp van Fabien brengt hij de gevangene naar Louis en Philippe. Eindelijk komt de waarheid aan het licht.
52:00

The wheel of fortune

Verlopen 276 x
Louis verandert zijn tactiek om Leopold te overtroeven, maar hij krijgt er een nieuwe vijand bij met kardinaal Leto, die is gekomen om de begrafenis van de koningin bij te wonen. Intussen ontdekt Philippe het ondenkbare over de gemaskerde man.
54:00

The afterlife

Verlopen 277 x
Maintenon keert terug naar het paleis en spoort Louis aan om zijn plannen uit te voeren.  Louis wil Leopold in diskrediet brengen en sluit een geheim pact met Barek, de Ottomaanse gezant.  Philippe ontdekt dat de kerk aan de oorsprong ligt van de samenzwering omtrent de gemaskerde man en verdenkt Louis ervan hieraan te heb...
September 2018
53:00

Crime and punishment

Verlopen 301 x
Louis laat Marie-Thérèse opsluiten in het kasteel, omdat hij haar ervan verdenkt samen te zweren met Leopold tegen hem.  Louis zorgt voor verontwaardiging wanneer hij een eminente protestantse filosoof laat opsluiten.  In Parijs wordt Fabien vrijgelaten in ruil voor de gevangenen, maar Louis wil zijn autoriteit laten gelde...
54:00

Truth will out

Verlopen 305 x
In Parijs heeft Fabien het moeilijk om de orde te handhaven.  Aan het hof wordt Maintenon door Louis aan de kant gezet omwille van haar duister verleden dat aan het licht is gekomen.  Philippe wordt aangevallen nadat hij de gemaskerde man vond.  In het Vaticaan wil kardinaal Leto de Franse koning op zijn plaats zetten.
53:00

Trust issues

Verlopen 353 x
Louis en Leopold wedijveren om de controle over Spanje en Marie-Thérèse spelt een gevaarlijk spelletje door haar minnaar beter te steunen dan haar echtgenoot. Philippe gaat verder in zijn onderzoek naar de gemaskerde man. De positie van Maintenon, het vrome lievelingetje van de koning, wordt bedreigd. In Parijs weigert het...
53:00

Smoke and mirrors

Verlopen 771 x
Louis ontvangt in Versailles Leopold, de overwonnen Keizer van het Heilige Roomse Rijk. Philippe, de overwinnaar van de oorlog, moet de gevangenen uitkiezen die gedeporteerd worden naar de kolonies. Maar de aanwezigheid van een mysterieuze gemaskerde gevangene roept vragen op.
Archief